Supervision

Som fagperson er nye perspektiver essentielle for at få nye handlemuligheder.

Gennem mange år har jeg – med stor fornøjelse – arbejdet med supervision både til psykologer og andre faggrupper. Supervision er et livgivende refleksionsrum, hvor der kan arbejdes med faglig fordybelse og personlig, faglig udvikling. Supervisionens konkrete indhold og rammer afhænger af deltagernes behov og aftales nærmere ved indledningen af samarbejdet.

Som godkendt supervisor af Dansk Psykologforening tilbyder jeg supervision til psykologer, der arbejder mod en autorisation eller specialistgodkendelse i psykoterapi.

Derudover tilbyder jeg supervision til andre fagpersoner inden for beslægtede områder, f.eks. pædagoger, sundhedspersonale og lærere, som søger faglig udvikling og opkvalificering til udførelsen af deres kerneopgaver med børn, unge og voksne.

Jeg godkendt til supervision af læger, inden for den kognitive referenceramme, som led i deres specialuddannelse.