Krisehjælp

Krisehjælp

Krisehjælp

Fra det ene øjeblik til det andet, kan der ske ting, vi ikke havde set komme. Ulykke, trusler, indbrud, overfald, vidne til noget voldsomt, svær sygdom eller fyring. Andre gange har der været en mistanke, og man får en svær besked, man har frygtet.
Krisereaktioner kan til tider trigges af udefra set ikke så voldsomme hændelser, men som af forskellige grunde alligevel rammer hårdt.

Både egne oplevelser eller at være pårørende/vidne kan give krisereaktioner. Krisereaktioner kan være så forskellige; højt alarmberedskab, uro, uvirkelighedsfølelse, kvalme, tanker om skyld, vrede, søvnbesvær, tankerne kører i ring – eller man oplever en uforståelig ‘ikke reaktion’, hvor man undres over ikke at blive påvirket.

Efter en voldsom hændelse er det ofte hensigtsmæssigt at søge krisehjælp enten akut eller efter nogle dage. Er man den, der selv er ramt, er det gerne svært selv at vurdere, hvordan det egentlig er fat, og hvad man har brug for.

Det samme gælder, når man er dem, som er omkring den ramte (pårørende, kolleger eller leder). Jeg kan hjælpe med overblik over situationen og vejlede i, hvad der er brug for. Krisesamtaler kan hjælpe med at give ro på, lindre ubehag, få skabt sammenhæng og forebygge at der bliver negative konsekvenser på sigt.

Mange arbejdspladser har en krisehjælpsordning. De fleste sundhedsforsikringer og nogle indboforsikringer omfatter psykologisk krisehjælp.