Unge og børn

Unge og børn

Unge og børn

Jeg har samtaler med børn i skolealderen og teenagere – ofte om angst, OCD, social usikkerhed, selvtvivl, seksualitet, skolepres eller tristhed.

Disse emner kan også fylde for unge voksne, som tillige kan have udfordringer ved at være i overgangen på vej ind i et ‘voksenliv’ med uddannelse, ansvar, bo selv, parforhold (eller manglen på samme) osv.

Unge og børn har brug for at blive mødt på deres præmisser bl.a. i form af  at det sprog, der bruges, er til at forstå. Det betyder også, at vi nogle gange skal være kreative i måden samtalerne foregår på, så det er rart og meningsfuldt for barnet/den unge at være der, og de får noget med hjem, som de kan bruge.

I samtaleforløb med børn og teenagere er det vigtigt at finde en god balance og klare rammer i forhold til, hvordan forældre skal inddrages. Det kommer an på alder og problematik, og naturligvis hvad barnet eller den unge har det bedst med.
De kan have brug for et helt fortroligt rum for dem selv, eller at de får hjælp til at formidle, hvad der trykker, og hvilken støtte fra forældrene de har brug for.

For yngre børn er der stort set altid bedst gavn af, at forældrene er meget med i samtalerne. Det skaber tryghed for barnet, og forældrene bliver klogere på, hvordan de støtter og møder barnet bedst.

Forældrerådgivning

Som forældre kan man føle sig fastlåst, og man har brug for sparring til at få nye handlemuligheder. Rådgivning og støtte til håndtering af børns vanskeligheder kan nogle gange være det, der er brug for, og dette tilbydes som et særskilt forløb.

Jeg kan hjælpe jer med at skabe overblik og få prioriteret, hvad der er vigtigt for at få balance i familien.